Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUWELIJK

 1. Foto en video gemaakt door pdsfotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 3. Offertes vermelden steeds een richtprijs, gebaseerd op verwachtingen van de opdrachtgever bij aanvang van de opdracht. Bijkomende verwachtingen zitten niet omvat in de offerte en zullen voor een afwijkende prijs van de offerte zorgen.
 4. De boeking van een huwelijksreportage bij pdsfotografie is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 5. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.
 6. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 3 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 150€ bovenop het voorschot aangerekend.
 7. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 8. Een huwelijksreportage van pdsfotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 9. Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor: schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade; verliezen en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij; kleurafwijkingen als foto's of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 10. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 11. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 12. In de prijs is een galerij met alle foto's in groot jpgformaat inbegrepen. Deze foto's zijn beschermd met een watermerk maar verdwijnen na het downloaden. Foto's mogen gepost worden op facebook of andere sociale media, steeds met vermelding van ©pdsfotografie
 13. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 14. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 15% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 25 EUR voor de eerste aanmaning, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Voor de tweede aanmaning wordt er een forfaitaire vergoeding van 75 EUR gerekend, tenzij een grotere schade bewezen wordt.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOSESSIES

 1. Foto en video gemaakt door pdsfotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Een fotosessie wordt betaald (cash of payconic) na afloop van de sessie, enkele dagen later ontvangt u een link waar u rechtstreeks de foto's kan downloaden.
 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 15 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 6. Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor: schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade; verliezen en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij; kleurafwijkingen als foto's of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 7. Een fotosessie van pdsfotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 8. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 9. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 10. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 11. In de prijs is een galerij met alle foto's in groot jpg formaat inbegrepen. Deze foto's zijn beschermd met een watermerk dat verdwijnt na het downloaden. en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Foto's mogen gepost worden op facebook of andere sociale media, steeds met vermelding van ©pdsfotografie.
 12. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 13. Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via webshop. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.